செய்தி மையம்

இன்று 7 கொள்கலன்கள் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்பட்டன!

2020-04-13

இன்று 7 கொள்கலன்கள் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்பப்பட்டன!

 

இப்போது எங்கள் தொழிற்சாலை பொதுவாக உற்பத்தி செய்கிறது, விலை மற்றும் விநியோக நேரம் இரண்டையும் உத்தரவாதம் செய்யலாம்.